به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز ،علیرضا محمدی تهرانی در خصوص فعالیت های این کمیته گفتگویی با خبرنگار ما داشته که در ادامه مشاهده می کنید:

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: