به گزارش خبرگزاری برنا، احمد فعله گری در مورد افتتاح پروژه های گازرسانی در هفته دولت چنین گفت: در هفته دولت سال جاری تعداد 37 پروژه روستایی افتتاح می گردد که شامل: 4 پروژه روستایی در شهرستان بانه ، 12 پروژه روستایی در شهرستان بیجار، 5 پروژه روستایی در شهرستان دیواندره، 2 پروژه روستایی در شهرستان دهگلان، 4 پروژه روستایی در شهرستان سقز، 1 پروژه روستایی در شهرستان سنندج  4 پروژه روستایی در شهرستان کامیاران و 5 پروژه روستایی در شهرستان مریوان می باشد.

وی افزود: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت همچنین تعداد 53 پروژه صنعتی افتتاح می گردد .

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان اعتبارات هزینه شده برای پروژه های افتتاح شده را این گونه تشریح کرد: مجموع کل اعتبارات هزینه شده برای پروژه های قابل افتتاح در بخش های روستایی و صنعتی 451 میلیارد ریال می باشد .

 فعله گری در مورد پروژه های که در هفته دولت عملیات اجرایی آن ها آغاز می گردد را این گونه بیان کرد: در بخش کلنگ زنی 5 پروژه روستایی در شهرستان بیجار، 2 پروژه روستایی در شهرستان دهگلان، 10 پروژه روستایی در شهرستان دیواندره، 7 پروژه پروژه روستایی در شهرستان سنندج، 5 پروژه روستایی در شهرستان کامیاران،  5 پروژه روستایی در شهرستان مریوان مجموعا 33 پروژه روستایی عملیات اجرایی آغاز خواهید گردید. 

وی تاکید کرد: در بخش صنعتی نیز 12 پروژه عملیات اجرایی آن آغاز خواهید گردید.

فعله گری در مورد اعتبارات پیش بینی شده در بخش کلنگ زنی چنین توضیح داد: مجموع اعتبارات در نظرگرفته شده در بخش   کلنگ زنی پروژه های روستایی و صنعتی 390 میلیارد ریال می باشد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در پایان تصریح کرد: جمع کل اعتبارات هفته دولت در بخش های پروژه های قابل افتتاح و پروژه های  کلنگ زنی 841 میلیارد ریال می باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: