به گزارش خبرگزاری برنا، در گرامیداشت هفته دولت بهمن مرادنیا به همراه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین پروژه‌های مختلف عمرانی و آموزشی را در سنندج افتتاح کرد.

 استاندار کردستان در مراسم افتتاح مرکز فرهنگی هنری شمارە ۴ و ۵ وکانون زبان ایران شعبە سنندج از طرح های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان گفت: برای بهرەبرداری و اتمام این پروژە‌ها جمعا ۱۲ میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری بە کردستان هزینە شدە است.

پروژه عمران شهری اتصال بلوار کردستان به بلوار ساحلی و تقاطع غیرهمسطح توحید دیگر پروژه‌ای بود که با حضور استاندار کردستان و جمعی از مدیران مورد بهرە برداری رسمی قرار گرفت.

مرادنیا در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات پرسنل و کارگران زحمتکش شهرداری و همە مدیرانی کە در اتمام این پروژە مهم نقش داشتند، گفت: امیدوارم در ادامە بلور ساحلی بە پل سنجرخان متصل و گامی دیگر در جهت رفاە و آسایش مردم سنندج برداشتە شود.

شهرداری سنندج برای اتمام این پروژە عمرانی مهم با احتساب تکمیل فضای سبز ۳۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه کرده است.

در ادامه تصفیە خانە روستای قلیان و اجرای شبکە جمع آوری فاضلاب بخش شمالی ناحیە منفصل شهری حسن آباد سنندج با اعتبار هزینە شدە هشت میلیارد تومان مورد بهرە برداری قرار گرفت.

مرادنیا در مراسم افتتاح همزمان این پروژە‌ها اعلام کرد که علیرغم وجود منابع آب فراوان در استان تقریبا در همە شهرهای استان با مشکل کمبود آب شرب روبرو هستیم.

وی ادامە داد: با تلاش‌های انجام برای تامین آب شرب اعتبار مورد نیز در لایحە بودجە قرار گرفتە است.

مرادنیا ابراز امیدواری کرد: زمانی فرا برسد کە در استان مشکلی در تامین آب شرب برای شهرها و روستاهای استان نداشتە باشیم و بی گمان در این راە همکاری و پیگیری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ضروری است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: