به گزارش خبرگزاری برنا، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کردستان در خصوصساماندهی مرز سیرانبند بانه اظهار داشت: امسال مطالعات ساماندهی مرز سیرانبد بانه آغاز شده است و انتظار می رود تا پایان سال به اتمام برسد.

محمدراشد گرجی زاده افزود: جاده سنندج - مریوان عملکرد ترانزیتی دارد ولی استاندارد آن فرعی است و باید از لحاظ استاندار و کیفیت آن را ارتقا دهیم. 

وی اضافه کرد: منتظر بهره برداری از مسیر جدید محور سنندج - مریوان نشدیم و طی یک ماهه اخیر اقدام به روکش و آسفالت مسیر فعلی این محور کردیم. 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان  گفت: انجام مطالعات مرز باشماق سال گذشته به تصویب رسید مجموعه و هفت هکتاری از آن ساماندهی شد. 

گرجی زاده اضافه کرد : ۲۵  هکتار از محوطه مرز از سوی استانداری تحویل سازمان راهداری شده  تا ساماندهی آن انجام شود.

وی افزود: هفته گذشته مجوز را از سازمان راهداری گرفتیم و از طریق فرآیند قانونی انتخاب پیمانکار در چند جبهه ساماندهی آن‌ را آغاز می کنیم. 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: