به گزارش خبرگزاری برنا از سنندج، رییس اداره شهرستان بیجار گفت: محیط بانان این شهرستان در جریان گشت و کنترل مستمر مناطق تحت مدیریت به یک متخلف برخورد کرده و پس از شناسایی و بررسی های به عمل آمده یک سر خرگوش را از این فرد خاطی کشف و توقیف کردند.

علی اصغر هدایت زاده ادامه داد: شکارچیان غیر مجاز و سودجویان به طبیعت، حتی به اسلحه های گرم برای شکار غیر مجاز و کشتار حیات وحش اکتفا نمی کنند بلکه با استفاده از تازی و روش های غیر اصولی مانند برق و سم پاشی به نابودی حیات وحش مبادرت می کنند و این بار خاطیان طبیعت و محیط زیست بدون پروانه شکار با استفاده از تازی یک سر خرگوش را شکار کرده بود که در ادامه شکار دستگیر شد و تخلف وی توسط واحد حقوقی صورتجلسه و برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

 شهرستان بیجار دارای منطقه حفاظت شده بیجار (با مساحت حال حاضر 31733 هکتار) به عنوان قدیمی ترین منطقه تحت مدیریت استان کردستان است که در تاریخ 23/12/1349 برابر مصوبه شماره 22 شورای عالی شکار بانی و نظارت بر صید وقت به عنوان منطقه ممنوعه معرفی و سپس در مورخ 19/3/1350 با مساحتی معادل 72 هزار هکتار به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام گردید. آخرین محدوده اصلاح شده آن به شماره 1302421 مورخ 21/7/63 در روزنامه رسمی کشور با مساحت 31733 هکتار آگهی گردیده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: