به گزارش خبرگزاری برنا از سنندج، حاجیعلی فعلی گفت: در ادامه فعالیت های یگان حفاظت از اراضی و کارشناسان حقوقی این اداره و پس از کسب اطلاع از تصرف اراضی ملی با هماهنگی های انجام شده با مقامات قضایی شهرستان و نیروی انتظامی دو مورد رفع تصرف از اراضی ملی جمعا به مقدار16 هزار و500 متر مربع انجام شد.

فعلی در تشریح موارد رفع تصرف شده گفت: در اقدامی مناسب 11هزار متر مربع از اراضی ملی به ارزش ۳ میلیارد ریال تحت پلاک ثبتی 45 اصلی واقع در حریم شهر قروه  روستای دیوزن توسط یگان حفاظت از اراضی ملی اداره راه و شهرسازی رفع تصرف گردید.

فعلی ادامه داد: در موردی دیگر توسط نیروهای یگان حفاظت از اراضی ملی این اداره با دستور قضایی و همکاری واحد حقوقی میزان5500 متر مربع از اراضی ملی به ارزش ۲ میلیارد ریال تحت پلاک ثبتی 276 اصلی واقع در قروه روستای ویهج، رفع تصرف گردید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: