به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ، ؛ آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو وهادی کردی رئیس هیات جودو استان لرستان با حضور دراستانداری با سید موسی خادمی استاندار لرستان پیرامون مشکلات جودو استان دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست در خصوص احیای جودو لرستان با استاندار به بحث و تبادل نظر پرداخت  شد ،استاندار نیز قول قول مساعد اختصاص یک قطعه زمین جهت ساخت کمپ تخصصی جودو لرستان را داد.

آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو نیز در این جلسه قول داد در صورت ساخت خانه تخصصی لرستان ، این خانه را به امکانات روز جهانی تجهیز نماید.

هادی کردی رئیس هیات جودو استان لرستان در این جلسه با بیان اینکه آرش میراسماعیلی رئیس جوان فدراسیون اقدامات موثر درطول مدت ریاست  فدراسیون برای جامعه جودو انجام داده است ،  گفت: همواره  تمام قد از هیات جودو استان حمایت می کند ، از زحمات ایشان نهایت تشکر و قدردانی را داریم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: