به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ احمد جعفری اظهار کرد: در 5 ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 51 درصد پرونده های شوراهای حل اختلاف این استان به صلح و سازش منتهی شده است.

وی با اشاره به به ورود بیش از چهل و هشت هزار پرونده در پنج ماهه اخیر به شعب شوراهای حل اختلاف استان افزود: در مدت زمان مشابه پارسال چهل و دو هزار پرونده به شعب شورا وارد شده است.

رئیس شورای حل اختلاف گلستان پرونده هایی با موضوع مطالبه طلب، تامین دلیل، چک، مطالبه نفقه و مهریه، حصر وراثت،تامین خواسته و ... را از جمله پرونده هایی برشمرد که طی مدت ذکر شده در شعب شورای حل اختلاف استان رسیدگی شده است

وی با تاکید بر اینکه شعب ویژه صلح و سازش شورای حل اختلاف رای صادر نمی کنند، گفت: شعب ویژه صلح و سازش شورای حل اختلاف کار سازش در پرونده هایی که روسای دادگستری ها و دادستان ها به آنان ارجاع می دهند را انجام می دهند.

جعفری در پایان تاکید کرد: در پرونده هایی که با سازش طرفین دعوا مختومه می شوند، احتمال تنش و تشکیل پرونده های احتمالی بعد از صدور حکم کاسته می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: