به گزارش خبرگزاری برنا از سنندج؛ فرهاد سیف پناهی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست سقز در پی گشت و کنترل روزانه در مناطق تحت مدیریت این شهرستان متوجه یک زنبوردار شدند که با کارگذاشتن تور کنار کندوهای زنبورعسل منجر به تلف شدن 14 قطعه پرنده زنبورخوار معمولی شده بود.

وی افزود: این فرد خاطی به منظور کشتار جمعی این پرنده ها تور سیمی را به صورت سیم خاردار آویزان کرده و تلف شدن این تعداد پرنده زنبورخوار شده است که تورها توسط محیط بانان جمع آوری و با تهیه مستندات به واحد حقوقی ارجاع تا مراحل قانونی و قضایی آن پیگیری شود.

زنبورخوار معمولی نیز همچون دیگر زنبورخواران دارای قامتی بلند و باریک با پرهایی رنگارنگ است. پرهای ناحیهی بالای بدن به رنگ‌های زرد و قهوه‌ای، بال‌ها سبزرنگ و دم و پرهای ناحیهی شکم سبز مایل به آبی است. پرهای ناحیهی گلو به رنگ زرد درخشان بوده و منقار دراز و خمیدهی پرنده سیاهرنگ است. همچنین دم پرنده دارای دو شاهپر بسیار دراز در وسط آن است که در پرندگان نابالغ دیده نمی‌شود. هر دو پرندهی نر و ماده از نظر ظاهری به یکدیگر شبیه بوده و طول بدنشان به ۲۷ تا ۲۹ سانتی‌متر می‌رسد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: