به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛ بیست و چهارمین دوره رقابت های قهرمانی باشگاه های کشور در بخش بانوان که در تهران برگزار شد، تیم دو و میدانی پلیمر خلیج‌فارس خرم آباد با نتایج مطلوب و با سه رکورد شکنی ملی و ۶ طلا، ۵ نقره،۴برنز، چهار رده چهارمی، دو رده پنجمی، دو رده ششمی، دو رده هفتمی و یک رده هشتمی در جایگاه سوم و خوش درخشید.

در این مسابقات مهسا میرزا طبیبی در پرش نیزه با ثبت رکورد ۳.۹۱ متر رکورد ملی در رده سنی بزرگسالان را شکست، همچنین فاطمه محیطی زاده در ماده هفت گانه با امتیاز ۴۲۱۰ رکورد ملی در رده سنی جوانان را بهبود بخشید و زهرا عرب رستمی در پرتاب چکش با پرتاب  ۵۵.۱۷ متر رکورد شکنی کرد.

در پرش با نیزه میرزا طبیبی علاوه بر قهرمانی رکورد شکنی کرد، مهسامیرزا طبیبی از تیم پلیمر خلیج‌فارس خرم‌آباد با ثبت رکورد ۳.۹۱ ضمن کسب مدال طلا رکورد ملی در رده سنی بزرگسالان را شکست در این مسابقه ورزشکاری از تیم فولاد مبارکه سپاهان دوم شد.

در ماده هفت گانه محیطی زاده علاوه بر قهرمانی رکورد ملی را بهبود بخشید، فاطمه محیطی زاده با امتیاز ۴۲۱۰ ضمن کسب عنوان  قهرمانی رکورد ملی رده سنی جوانان را نیز بهبود بخشید در این مسابقه ورزشکارانی از تیم فولاد مبارکه و دانشگاه آزاد اسلامی دوم و سوم شدند.

در پرتاب چکش عرب رستمی رکورد باشگاهی را بهبود بخشید، در این مسابقه زهراعرب رستمی پرتابگر تیم پلیمر خلیج‌فارس خرم آباد با پرتاب ۵۵.۱۷ متر ضمن  قهرمانی رکورد باشگاه این ماده را نیز بهبود بخشید در این مسابقه ورزشکارانی از تیم مبارکه فولاد مبارکه و دانشگاه آزاد اسلامی دوم و سوم شدند.

 در ۱۰ کیلومتر پیاده روی زهراقلعه نویی از تیم پلیمر خلیج‌فارس خرم‌آباد با زمان ۱:۱۰.۱ در رده  هفتم قرار گرفت.

 در ۱۰۰ متر فرنوش آقایی از تیم پلیمر خلیج‌فارس خرم‌آباد با زمان ۱۲.۶۳ ثانیه در رده  چهارم قرار گرفت در این مسابقه  دلنیا بیگم جانی از تیم پلیمر خلیج‌فارس خرم‌آباد با زمان ۱۲.۷۰ ثانیه در رده  ششم قرار گرفت.

 در پرش سه گام ساعدی نایب قهرمان شد، در این مسابقه  سارینا  ساعدی از تیم پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد با پرش ۱۲.۰۳ متر نایب قهرمان شد، در این مسابقه  مهسا بازگیر از تیم پلیمر خلیج فارس خرم آباد با پرش ۹.۳۱ متر در رده  هفتم قرار گرفت.

 در ۴۰۰ متر مرادی سوم شد، در این مسابقه  زهرا مرادی از تیم پلیمر خلیج فارس و خرم‌آباد با زمان ۵۷.۴۵ ثانیه به مدال برنز رسید، در این مسابقه ورزشکارانی از فولاد مبارکه و دانشگاه آزاد اسلامی اول و دوم شدند.

  در پرتاب وزنه مبیناطاهرخانی از تیم پلیمر خلیج فارس از خرم‌آباد با پرتاب ۱۱.۵۱ متر به مدال  برنز رسید در این مسابقه ورزشکاران  تیم دانشگاه آزاد اسلامی اول و دوم شدند.

 در دو ۵۰۰۰ متر سمیراخداترس و فاطمه سیما شادکام از تیم پلیمر خلیج فارس خرم آباد در رده  پنجم و ششم قرار گرفتند.

در دو ۱۵۰۰ متر دستاربندان نایب قهرمان شد در این مسابقه تکتم دستاربندان از تیم پلیمر خلیج‌فارس خرم‌آباد با زمان ۴:۴۲.۸۰ دقیقه نایب قهرمان شد در این مسابقه ورزشکارانی از تیم فولاد مبارکه اول و سوم  و حدیثه رئوف خوش از تیم پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد با زمان ۴:۵.۰۱ دقیقه در رده  پنجم قرار گرفت.

 در ۴۰۰ متر با مانع مرادی نایب قهرمان شد، در این مسابقه زهرا مرادی از تیم پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد با زمان ۱:۰۴.۲۸ دقیقه نایب‌قهرمان و ورزشکارانی از فولاد مبارکه سپاهان اول و سوم شدند.

در پرتاب نیزه عظیمی نایب قهرمان شد، در این مسابقه صبا عظیمی از تیم پلیمر خلیج‌فارس خرم آباد با پرتاب ۳۵.۸۴ متر نایب قهرمان و ورزشکارانی از فولاد مبارکه و دانشگاه آزاد از اول و سوم شدند.

 در ۸۰۰ متر دستاربندان قهرمان شد،  در این مسابقه  تکتم دستاربندان از تیم پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد با زمان۲:۱۵.۷۶ دقیقه قهرمانان و  حدیث رئوف خوش  از تیم پلیمر خلیج‌فارس خرم‌آباد با زمان ۲:۱۹.۱۳ به مدال برنز و ورزشکاری از فولادمبارکه دوم شد.

 در ۲۰۰ متر فرنوش آقایی از تیم پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد با زمان ۲۶.۱۲ ثانیه در رده چهارم قرار گرفت.

در پرتاب دیسک فاطمهیوسفی از تیم پلیمر خلیج‌فارس خرم آباد با پرتاب ۲۸.۶۴ متر در رده چهارم قرار گرفت .

در دو ۳۰۰۰ متر با مانع سمیرا خداترس با زمان ۱۲:۰۰.۵۵ دقیقه و  فاطمه سیما شادکام با زمان ۱۲:۰۷.۳۴ دقیقه از تیم پلیمر خلیج فارس خرم آباد به مدال  نقره و  برنز دست یافتند در این مسابقه ورزشکاری از تیم فولاد مبارکه اول شد.

 در پرش طول مبینی رکورد بالاتر از ۶ متر را زد، در این مسابقه  ریحانه  مبینی از تیم پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد با ۶.۰۸ متر  قهرمان و ورزشکارانی از تیم هیئت تهران و دانشگاه آزاد اسلامی دوم و سوم شدند در این مسابقه  سارینا ساعدی از تیم پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد با ۵:۱۱ متر در رده  هفتم قرار گرفت.

 در دو ۱۰۰۰۰ متر  یلدا کلهر از تیم پلیمر خلیج‌فارس خرم‌آباد با زمان  ۶۱:۲۶.۷۹دقیقه در رده  هشتم قرار گرفت.

 در دو ۴ در ۴۰۰ متر امدادی پلیمر خلیج‌فارس خرم آباد قهرمان شد، در این مسابقه  تیم پلیمر خلیج فارس  خرم‌آباد با زمان ۳:۵۴.۰۹ دقیقه  قهرمان و تیم های فولاد مبارکه و دانشگاه آزاد اسلامی دوم و سوم شدند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: