به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز،مجید کیخایی گفتگویی در خصوص فعالیت های این کمیته و برنامه های پیش رو با خبرنگار ما داشته که در ادامه مشاهده می کنید:

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: