به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ شریف خسروی فرماندار سلسله طی نامه ایی به سید موسی خادمی استاندار لرستان ازسمت خود استعفا داد.

خسروی که از تیرماه 97 به عنوان فرماندار سلسله معرفی شده بود دلیل استعفای خودرا مداخلات دیگران عنوان کرده است .

او در متن نامه خود به استاندار لرستان آورده است :قانون مرزبین قوا را در همه ابعاد مشخص کرده است اما پس از انتخابات مجلس این مرزها به هم ریخته وهرروز شاهد مداخله کسانی که از دانش و بینش کافی اجرایی برخوردارنیستند و جایگاه قانونی هم در این زمینه ندارنددر امورات شهرستان می باشیم .

 خسروی همچنین افزوده است؛ عده ای دست به استغاثه برداشته‌اند که یارب این نو دولتان را بر خر خودشان نشان!!

او در متن نامه خود آورده است ؛به دولت مقتدروپاسخگو  معتقدمی باشم !

متن کامل استعفانامه خسروی در ذیل آمده است:

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: