به گزارش برنا آذربایجان‌غربی، محمدمهدی شهریاری روز شنبه در نخستین جلسه شورای مهارت که با حضور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد با اشاره به اینکه وضعیت سیستم آموزشی کشور مدرک گراست و مهارت از جایگاه خاصی برخوردار نیست گفت: تا زمانیکه تحول اساسی در شیوه های آموزشی کشور رخ ندهد نمی توان به جهش در حوزه های مختلف توسعه امیدوار بود.

وی افزود: سیاستهای آموزشی برای دستیابی به کاهش نرخ بیکاری و نیز تربیت نیروهائی کاردان باید تغییر کند.

شهریاری با اشاره به اینکه هنرستانهای فنی مدتهاست به فراموشی سپرده شده است، توجه به این مراکز را در تربیت نیروهای کاردان و نیز کاهش نرخ بیکاری بسیار موثر دانست.

استاندار آذربایجان غربی تفکر مدرک گرایی حاکم بر کشور را یک مانع اساسی در تحقق توسعه پایدار عنوان کرد و گفت: تحول با تبیین ساختارهای توسعه محور تحقق می یابد و ترویج فرهنگ مهارت به عنوان راهکاری اساسی در توسعه می تواند کمک حال شرایط امروز کشور باشد.

شهریاری با بیان اینکه جمعیت تحصیل کرده بیکار فاقد مهارت یک آفت اساسی است ادامه داد: ارائه آموزشهای مهارتی برای این قشر و نیز جمعیت روستایی باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزایش کیفیت مراکز فنی و حرفه ای را از دیگر الزامات ترویج فرهنگ مهارتی برشمرد.

خبرنگار: سینا پسران افشاریان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: