به گزارش برنا،بابک پورپناهی از چهره های جوان وخوشنام استان اردبیل که سابقه ریاست بر سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اردبیل را در کارنامه خود دارد با رای قاطع شورای شهر نیر،سکان شهرداری را بر عهده گرفت.

اعتماد به جوانان و انتصاب بابک پورپناهی با واکنشهای مثبت از گرایشهای  سیاسی مختلف روبرو شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: