به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛  در این دیدار که روز یکشنبه انجام گرفت ، مریم کوشکی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و فرید بهرامی معاون سلامت و ورزش آموزش و پرورش لرستان بر پایش مشترک کارشناسان دو دستگاه از مدارس سراسر استان با هدف رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کردند.

همچنین چک  لیست مربوط به این پایش با مشارکت کارشناسان دو دستگاه در ۲۰ بند تدوین شد.

مریم کوشکی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان در دیدار با معاون سلامت آموزش و پرورش گفت: برای پایش های بهداشتی مدارس، هر پنج مدرسه به یک کارشناس واگذار می شود.

او افزود:  چک لیست تبیین شده ی پروتکل های بهداشتی مدارس روزانه توسط مراقبین سلامت بررسی می شوند.

کوشکی تصریح کرد: هر مرکز آموزشی که حتی یک مورد از پروتکل ها را رعایت نکند پلمب و از ادامه  فعالیت آن ممانعت خواهد شد.

او گفت:  بررسی پروتکل ها با سخت گیرانه ترین شکل انجام خواهد شد.

برپایه این خبر ؛‌ در این دیدار مدیران گروه های سلامت مدارس، بهداشت محیط، سلامت خانواده، مدیر سلامت اداره کل آموزش و پرورش نیز حضور داشتند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: