به گزارش خبرگزاری برنا از سنندج، افشین خوش گوار معاون تربیت بدنی و سلامت استان اظهار داشت: بازدید از مدارس استان توسط تیم های تخصصی متشکل از کارکنان آموزش و پرورش استان و شهرستان ها، مراقبین سلامت، کارشناسان بهداشت مدارس، کارشناسان تغذیه و بهداشت محیط، از زمان بازگشایی بصورت روزانه طبق چک لیست ارسالی دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش صورت می پذیرد.

خوش گوار گفت: مدیران مدارس بر اساس پروتکل های بهداشتی ارسالی باید در جهت آموزش گندزدایی به کارکنان مدرسه، نصب پوسترهای آموزشی و خود مراقبتی، شستشو و گندزدایی سرویس های بهداشتی و آبخوری و کلیه سطوح قابل دسترسی دانش آموزان، معلمان و عوامل اجرایی، ضرورت استفاده از ماسک در فضای آموزشی، رعایت فاصله گذاری و اصول ایمنی در کلاس ها، راهروها و حیاط آموزشگاه، وجودآب آشامیدنی سالم استاندارد، صابون و مایع دستشویی در سرویس بهداشتی به مدارس و ضرورت استفاده از ماسک در فضای آموزشی توسط همکار و دانش آموزان، اقدام نمایند.

وی افزود: تامین و دپوی حداقل دو هفته ای مواد ضدعفونی کننده همانند مواد ضدعفونی و گندزدایی، دستکش، ماسک، دستمال کاغذی، وجود صابون و مایع به اندازه کافی در سرویس های بهداشتی، وجود سطل زباله پدالی درب دار با کیسه زباله درمحیط مدرسه و سرویس های بهداشتی و تهویه مناسب فضاهای مورد استفاده در اکثر مدارس صورت گرفته است.

معاون تربیت بدنی و سلامت استان یادآور شد: علاوه بر تیم تخصصی، راهنماها و راهبرهای آموزشی نیز پس از آموزش های تخصصی، در این بازدیدها همکاری لازم را داشته و طبق بازخورد ناظرین، بالغ بر 85 درصد مدارس، در اجرای پروتکل های بهداشتی خوب ارزیابی می شوند و سایر مدارس نیز ملزم به پیگیری و رفع اشکال و اطلاع به کارشناس سلامت شهرستان می باشند.

لازم به ذکر است تیم های نظارتی بهداشت استان تاکنون از مدارس شهید چمران، امام خمینی(ره) و خیام شهر سنندج بازدید به عمل آورده و میزان رعایت پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل ها را مثبت و قابل قبول ارزیابی کرده اند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: