به گزارش خبرگزاری برنا از سنندج، مهندس احمد فعله گری مدیر عامل در حین بازدید در مورد توسعه گازرسانی روستایی چنین گفت: شرایط ویژه شهرستان سروآباد که مرزی بوده و نسبت جمعیت روستایی به جمعیت شهری آن 70 درصد به 30 درصد می باشد اهمیت گازرسانی روستایی را دو چندان حساس می نماید و افزایش خدمات گازرسانی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راستای محرومیت زدایی و برخورداری هر چه بیشتر مناطق محروم از رفاه عمومی است.

وی افزود: شرایط توپوگرافی و ویژه منطقه اورامانات که کوهستان های رفیع و مسیر تردد آن پیچ در پیچ و شیب های تند از شهره خاصی برخوردارست، عملیات گازرسانی را با دشواری های فراوانی روبرو ساخته که مشابه آن کمتر در جاهای دیگر ایران مشاهده می شود.

فعله گری در ادامه سخنانش در مورد پروژه های فعال شهرستان سروآباد این گونه توضیح داد: در حال حاضر پروژه گازرسانی به مجتمع روستایی نوین که شامل روستاهای نوین، ناو و کلجی که بعنوان آخرین روستاهای فاقد گاز در شهرستان محسوب می شوند،  فعال است که عملیات اجرایی آن از خرداد ماه سال جاری شروع گردیده است.

وی تصریح کرد: برای اتمام این پروژه که در امتداد پروژه های گازرسانی به شهر اورامان و روستاهای تابعه آن مثل سلین، ژیوار و بلبر در حال انجام است، نیاز است 18 هزار متر لوله گذاری در این مسیر صعب العبور صورت گیرد که تاکنون 5 هزار متر از آن لوله گذاری شده است.

مدیر عامل شرکت گاز کردستان به هزینه اجرای این پروژه اشاره کرده و گفت: اجرای پروژه گازرسانی به این مجتمع با احتساب هزینه های پشتیبانی و تحصیل اراضی به 35 میلیارد ریال می رسد و سالانه در مصرف 1 میلیون و 100 هزار لیتر سوخت های مایع صرفه جویی می گردد.

فعله گری در ادامه بازدید در مورد چالش های پیش رو عملیات گازرسانی در این مسیرهای ویژه و دشوار گفت: ضمن تشکر از تعامل و همکاری مسئولین استان، فرماندار و مسئولین ادارات شهرستان سروآباد در مورد همکاری های صورت گرفته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به رفیع بودن کوهستان های این منطقه تنها مسیر تردد و عبور لوله در برخی نقاط به علت قرار گرفتن در مجاورت جاده، از مسئولین شهرستان درخواست همکاری بیشتر متصور است که این پروژه خدماتی که باعث تامین انرژی با ثبات برای اهالی منطقه می گردد به نقطه پایان برسد.

وی با اشاره به اینکه تعداد 72 روستای شهرستان سروآباد از  قابلیت گازرسانی برخوردارست، گفت: تعداد روستاهای گازدار این شهرستان 67 مورد است که با گازدار شده این 3 روستا تا دهه مبارک فجر سال جاری ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت روستایی این شهرستان از مرز 99 درصد گذر خواهد کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: