به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ آریا الستی روز چهارشنبه در آیین معرفی سرپرست بنیاد نخبگان استان سمنان در سالن یادگار امام استانداری افزود: امکان دادن به نخبگان برای جریان سازی مثبت در استان‌ها مانند سمنان امری بسیار ارزشمند است که از مسئولان استان به واسطه این رویکرد تقدیر می کنیم.

وی بیان کرد: بنیاد نخبگان همانطور که مقام معظم رهبری تاکید کردند، یک بنیاد ملی و راهبردی است و یک سازمان رقیب و موازی برای سایر دستگاه های اجرایی نیست.

الستی با بیان اینکه نباید از بنیاد نخبگان انتظار جریان سازی مثبت مالی در استان ها داشت ادامه داد: برنامه ریزی و هماهنگی بین نهادی از وظایف اصلی بنیاد نخبگان است که در اساسنامه آن نیز درج است.

وی بیان کرد: توانمند سازی ظرفیت ها و به کارگیری نخبگان با استفاده از ظرفیت های هماهنگی، برنامه ریزی و تعامل بین دستگاهی نیز از وظایف اصلی این بنیاد است.

وی تاکید کرد: تعامل دوسویه بنیاد نخبگان با سایر دستگاه های اجرایی استانی به منظور افزایش حضور و اثرگذاری نخبگان در محیط های کاری خود، بسیار دارای اهمیت است.

معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان کشور یادآور شد: سمنان یکی از استان هایی است که به بنیاد نخبگان نگاهی مثبت در راستای هماهنگی بین دستگاهی داشته است که یکی از اهداف اصلی بنیاد نخبگان است.

در این آیین ، با حضور فاطمه منصوری معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان ، رضا کی‌پور به عنوان سرپرست بنیاد نخبگان استان سمنان معرفی و از خدمات ۱۰ ساله داود فیض در این مسوولیت تقدیر شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: