به گزارش خبرگزاری برنا از سنندج، مرتضی سنندجی از هرس فرم مناسب درختان آرامستان بهشت محمدی در سنندج خبر داد و اظهار داشت: بسیاری از شهروندان در سنوات گذشته بر سر مزار متوفیان خود نسبت به کاشت گونه های مختلف از درختان اقدام نموده بودند.

وی گفت: رشد درختان کاشته شده باعث مانع دید و تردد آسان شهروندان و همچنین مخفی شدن قبور شده بود و همین امر باعث نارضایتی شهروندان شده بود.

رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری سنندج افزود: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت حضور شهروندان جهت زیارت اهل قبور در آرامستان بهشت محمدی، بهترین زمان برای پاکسازی و انجام هرس فرم درختان این آرامستان بود.

سنندجی از انجام عملیات هرس فرم مناسب درختان آرامستان بهشت محمدی خبر داد و افزود: تسهیل در عبور و مرور شهروندان و همچنین ایجاد کانال دید مناسب در قطعات مختلف این آرامستان از مهم ترین اهدف اجرای هرس فرم درختان بود.

وی تصریح کرد: درختان و شاخه های خشک درختانی که به  دلایل مختلف دراین آرامستان خشک شده بودند و احتمال سقوط وبروز حوداث را داشتند را هم قطع  وپاکسازی شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: