به گزارش خبرگزاری برنا از سنندج؛ بهمن مرادنیا در این دیدار، خاطرنشان کرد: شاید ضعف ما این است که هنوز نتوانسته ایم نیاز به آموزش را به تولیدکنندگان بقبولانیم.

وی افزود: مشکل ما برقراری ارتباط میان دانشگاه و تولیدکنندگان است، تا زمانی که تولیدکننده، کشاورز و دامدار به آموزش احساس نیاز نکنند، این روند ادامه خواهد داشت.

استاندار کردستان در دیدار با دکتر امید، رییس دانشگاه علمی کاربردی کشور، اظهار داشت: باید تولیدکنندگان آموزش را به عنوان یک نیاز در راستای ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات خود بپذیرند.

شایان ذکر است در پایان این دیدار، تفاهم نامه ای میان استاندار کردستان و رییس دانشگاه علمی کاربردی کشور، امضاء شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: