به گزارش خرگزار برنا از سمنان؛ غلامرضا خراسانیان اظهار کرد: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 74 و اصلاحی در سال 85 اصلی‌ترین قانون و سند بالادستی سازمان امور اراضی کشور ووزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی و صیانت از عرصه‌های زراعی و باغ‌های کشور است.

وی افزود: بر اساس ماده یک قوانین ذکرشده تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها به‌جز در موارد ضروری ممنوع است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: به‌موجب تبصره یک قوانین تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی بوده که اعضای آن شامل رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست و یک نفر نماینده استاندار بوده و جلسات نیز به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود.

خراسانیان گفت: بر همین اساس از ابتدای امسال تاکنون طرح‌های تبصره یک استان شامل واحد پذیرایی منفرد بین‌راهی به مساحت 7994 مترمربع، مرکز تفریحی و سرگرمی و گردشگری به مساحت 8566 مترمربع و الحاق به محدوده روستاها به مساحت 1730 مترمربع و خانه کارگری نیز به مساحت یک هزار و 200 تصویب شده است.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه کمیسیون موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در استان سمنان، تعداد 50 پرونده شد که از این تعداد 2 طرح شامل اقامتگاه بوم گردی به مساحت 2 هزار و 500 مترمربع و مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی به مساحت 6 هزار و 846 مترمربع تصویب شد و همچنین تعداد 47 مورد خانه کارگری به مساحت 2050 موافقت شد و با یک مورد نیز مخالفت شد.

 

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: