به گزارش خبرگزاری برنا؛ در جنگ تحمیلی کلا 196837 نفر به شهادت رسیدند که میانگین سنی شهدای جنگ تحمیلی 23 سال است و کم سن ترین شهید متولد ششم اسفند 1366 و شهید شده در تاریخ هجده اسفند 1366 ( 12 روز پس از تولد ) می باشد.

مسن ترین شهید نیز متولد سوم مهر 1264 و شهید شده در تاریخ بیست و یکم اسفند 1364 می باشد .

تعداد کل شهدای حملات هوایی و موشکی به شهرها نیز 10196 نفر می باشد و  به ترتیب استانهای اصفهان و تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد شهدا را داشته اند و استان 180 شهید نیز نامشخص می باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: