به گزارش خبرگزاری برنا از سنندج، حشمت الله صیدی شهردار سنندج به عنوان رییس دبیرخانه انتقال تجربیات برتر بازآفرینی شهری منطقه سه کشور انتخاب شد.

معاون امور شهرداریها ، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران با صدور حکمی و در راستای اجرایی نمودن بند 2 . 9 تفاهم نامه همکاری مشترک میان شرکت بازآفرینی شهری و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشورمهندس حشمت اله صیدی را بعنوان رئیس دبیرخانه انتقال تجربیات برتر باز آفرینی شهری منطقه سه کشور منصوب نمودند.

 دبیرخانه منطقه ای انتقال تجربیات بازآفرینی شهری شامل 5 دبیرخانه به تفکیک 5 منطقه، هر یک از دبیرخانه ها متشکل از یک بازوی علمی و یک بازوی اجرایی است.

به منظور هم افزایی بیشتر با چارچوب های کاری سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور و نیز پیشبر اهداف و وظایف به صورت مشترک، تقسیم بندی مناطق پنجگانه کشوری بنابر تقسیمات منطقه ای وزارت کشور انجام و استان کردستان همراه با استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و گیلان در حوزه منطقه سه قرار گرفت.

از مهم ترین اهداف اصلی تشکیل دبیرخانه های انتقال تجربیات بازآفرینی شهری شامل برقراری ارتباط با دستگاهها و سازمانهای مرتبط و فعال در حوزه بازآفرینی جهت شناسایی و احصاء اطلاعات مرتبط با تجربیات برتر بازآفرینی شهری است.

انجام هماهنگی های مورد نظر با شهرداری ها، مجریان و کارفرمایان پروژه های بازآفرینی، پژوهشکده ها و منطقه، دسته بندی و گونه بندی تجربیات احصاء شده از شهرداری ها و انتقال و ترویج انواع تجربیات به سایر کنشگران عرصه بازآفرینی شهری از دیگر اهداف این دبیرخانه است.

از اهم فعالیتهای این دبیرخانه می توان به شناسایی و جمع آوری تجربیات حوزه بازآفرینی شهری بر حسب گونه، استانداردسازی چارچوب ارائه و ترویج تجربیات بازآفرینی احصاء شده و ترویج درس آموخته ها و تجربیات مدون بنابر توافق اشاره نمود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: