به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ بهزاد پور محمدی، از وجود ۳۲ خانه بهداشت در سطح روستاهای دامغان خبر داد و بیان کرد: ۱۱ مرکز جامع سلامت شامل چهار مرکز شهری، چهار مرکز روستایی و سه مرکز دیگر مشترک شهری و روستایی در کنار این خانه‌های بهداشتی، خدمات درمانی ارائه می‌کنند.

وی با بیان اینکه در سه سال اخیر کار ساخت ۲۹ خانه بهداشت روستایی در دستور کار بوده که تاکنون ۲۱ باب افتتاح شده است، افزود: هشت خانه بهداشت روستایی دیگر با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دامغان با بیان اینکه اعتبار ساخت خانه‌های بهداشت روستایی شهرستان دامغان ۷۰ درصد ملی و ۳۰ درصد شهرستانی است، افزود: ۵۰ بهورز در شهرستان فعالیت دارند و طرح هر خانه یک پایگاه سلامت با هدف پیشگیری و ارتقا سلامت، درمان‌های اولیه، و توان بخشی با همکاری این بهورزان دیگر نیروهای شبکه بهداشت و درمان در دست اجرا است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: