به گزارش خبرگزاری برنا؛ به عقیده عموم مردم تنها رشته‌های پزشکی و مهندسی از بازار کار خوبی برخوردار هستند اما رشته های دیگری هم وجود دارند که از بازار کار خوبی در کشور برخوردار هستند و می توان در آن ها ادامه تحصیل داد.

به جز رشته های پزشکی و پیراپزشکی و دندانسازی و داروسازی و مهندسی ها خصوصا کامپیوتر و IT رشته هایی مانند مدیریت ها خصوصا بازرگانی و بیمه و .... هم اکنون در کشور دارای بازار کار خوبی هستند و به اصطلاح رشته های پردرآمدی می باشند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: