به گزارش برنا،در حالی که همزمان با سفر ریاست قوه قضاییه به اردبیل،کانالهای تلگرامی و اشخاص حقیقی و حقوقی با انتشار متن وکلیپ خواستار ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان شده اند, جمعی از پرسنل شرکت کشت و صنعت مغان،مخالفان را به هیاهو متهم نموده اند و خواستار بررسی دقیق این واگذاری و شنیده شدن سخنشان توسط ریاست قوه قضاییه شده اند و پیشنهاد نموده اند بدور از سیاسی یکی از معاونان رییس قوه قضاییه از کشت و صنعت مغان بازدید نماید تا شاهد رونق کشت و صنعت مغان پس از واگذاری باشد.

موافقان واگذاری گفته اندچگونه آنها که امروز خواستار ابطال واگذاری هستند به زیانده بودن شرکت در سالهای قبل از واگذاری اشاره نمی کنند و امروزه که شرکت کشت و صنعت مغان رونق اقتصادی گرفته است و تولید محصولات و قند و.... چندین برابر شده است و نیروهای زیادی استخدام شده اند و شرکت سود ده شده است خواستار ابطال شده اند؟!

باید منتظر بود و دید با سفر ریاست قوه قضائیه به استان اردبیل واگذاری کشت و صنعت مغان چه مسیری را طی خواهد کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: