به گزارش برنا آذربایجان‌غربی، سید جعفر ایرانی با اعلام این خبر اظهار کرد: آزمون جذب و به کارگیری 38 نفر برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی در استان و 1422 نفر در سطح کشور  توسط مرکز آزمون جهاددانشگاهی برگزار می شود.

وی اظهار کرد:شـرکت کار و تامین متعلق به سـازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسـانی مورد نیاز در مجموعه های مدیریت درمان تامین اجتماعی و ادارات کل بیمه ای در سـراسـر کشـور، به صـورت قرارداد موقت شرکتی نیرو جذب کند. وی ادامه داد:  آزمون جذب و به کارگیری ۱۴۲۲ نفر برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی در گروه های شغلی بهیار، کمک پرستار(بهدار)،متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و ...)، منشی پزشکی، متصدی خدمات داروئی(دارویار)، انباردار، متصدذی خدمات عمومی(نگهبان) و متصدی خدمات عمومی (راننده آمبولانس) توسط مرکز آزمون جهاددانشگاهی برگزار می شود.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی  اظهار کرد: ثبت نام از پنج شنبه ۳ مهرماه در سامانه مرکز آزمون جهاددانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir  آغاز شده  است و به مدت 10 روز ادامه دارد.

ایرانی اظهار کرد: کارت شــرکت در آزمون، از تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ برای مشــاهده و پرینت بر روی ســایت مرکز آزمون جهاد دانشـــگـاهی قرار خواهـد گرفـت و آزمون نیز روز جمعـه ۲ آبـان‌مـاه ۱۳۹۹ در تمام مراکز اسـتان ها و با توجه به آمــــار شـــــرکتکنندگان، حسـب مورد در برخی از شـهرسـتان ها برگزار می شود.

وی گفت:  دارندگان مدارک کمک پرستاری و تکنسین داروخانه جهاد دانشگاهی  به شرط احراز شرایط می توانند در این آزمون شرکت کنند

علاقه مندان برای دریافت دفترچه راهنما می توانند به آدرس https://hrtc.ir/media/documents/Tamin_Registration_Manual.pdf مراجعه کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: