به گزارش اخبرگزاری برناازلرستان؛ سید موسی خادمی استاندار لرستان در حکمی حمید کشکولی فرماندار شهرستان الیگودرز را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع منصوب کرد.

بیش از این قاسم ولیزاده سرپرست این معاونت را عهده دار بوده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: