به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان به نقل از روابط عمومی استانداری  ؛ احمد مرادپور معاون هماهنگی امور عمرانی سابق استاندار لرستان از اتهامات تبرئه شد.

با توجه به نامه صادره  از دادگستری استان لرستان ، اتهامات آقای احمد مرادپور فرزند عیسی، رد و نامبرده مستند  رای صادره و بر اساس مدارک موجود،از کلیه اتهامات منسوبه تبرئه گردید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: