به گزارش برنا آذربایجان‌غبی، ابراهیم حسنی درباره مبنای توزیع پاداش برای بیمارستان ها گفت: مبنای توزیع بین بیمارستانها تعداد بیماران سندرم حاد تنفسی بستری شده در هر بیمارستان است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی در ادامه افزود: علاوه بر تعداد بیماران سندرم حاد تنفسی بستری شده در بیمارستان، بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان(تمام بیماران مراجعه کننده به اورژانس با هر علتی) از ابتدای اسفند تا پایان خرداد ماه و با در نظر گرفتن دو مرحله پرداخت علی الحساب قبلی به بیمارستانها بوده است.

وی درباره پاداش کارکنان ستادی بیان کرد: برای کارکنان ستادی نیز مبنای توزیع پاداش، میزان افزایش کار آنها در شرایط کرونایی می باشد.

 

خبرنگار: سینا پسران افشاریان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: