به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ رکرک در مراسم  انتصاب رییس هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی و‌محلی شهرستان چگنی با بیان اینکه  این  شهرستان دارای جمعیت شهری نزدیک به 2000 نفر است ،اظهار کرد:   بیشتر  جمعیت این شهرستان در روستاها ساکن  هستند لذا هیئت ورزش روستایی استان باید توجه بیشتری به ورزش روستایی در چگنی  داشته باشد.

او افزود: همچنین با توجه به جمعیت روستایی چگنی لازم است  خانه های ورزش روستایی بیشتری در این شهرستان توسعه و تجهیز شود.

 رکرک  تصریح کرد:  با توجه به  قول مساعدی که  ریاست هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی  استان در خصوص توجه ورزش روستایی در چگنی داده اند در آینده نزدیک این شهرستان صاحب خانه کشتی روستایی  خواهدشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: