به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ؛ سخنگوی قوه قضاییه در این خصوص گفت: در احکام جدید صدور قدرت احمدی کارشناس حوزه معاونت صنایع وزرات صمت به جرم اخلال در نظام تولید و اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری و تحمل شلاق و انفصال دائم، محمدحسن محمدی بیدهندی به همان سمت به هشت سال حبس، مصطفی ورزدار کارمند صمت به جرم رشوه به هشت سال حبس و مسعود رضا معاون اداره صمت لرستان به جرم اخلال و رشوه به هشت سال حبس محکوم شده است.

محسن گودرزی نژاد به ۹ سال حبس تعزیری به جرم اخلال در نظام تولید محکوم شده است،ناصر شهبازی کارمند صمت لرستان به همین جرم به شش سال حبس و نادر راد مهر کارشناس صمت لرستان به ۵ سال حبس جزای نقدی و انفصال محکوم شدند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: