به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، بهنام بیات اظهار کرد: میزان فروش انرژی شرکت از سال 93 تا 97 به میزان 33 درصد رشد داشته و این مقایسه نشان دهنده عدم هماهنگی رشد مصرف انرژی استان با رشد ظرفیت فوق توزیع استان است.

وی در ادامه افزود: با در نظر گرفتن نیاز مصرف بار در سال 97، رشد بار نسبت به سال 92 افزایش 38 درصدی داشته است در صورتی که طی سالهای فوق رشد ظرفیت ایجاد شده در استان فقط 17درصد بوده است.

این مسئول ادامه داد: در سال 1398 در مجموع 260 مگاولت آمپر به ظرفیت استان اضافه شد و تا حدودی ظرفیت استان را متعادل کرد.البته با تلاش بسیار و مساعدت همکاران، شاخص ظرفیت منصوبه فوق توزیع به مشترک استان، طی سال 98 رشد مناسبی داشته و به میانگین شاخص برق منطقه ای تهران رسیده است.

بیات تصریح کرد: به جهت حفظ این روند  وبا توجه به پیش بینی افزایش تعداد مشترکین به میزان حداقل 40 هزار مشترک در سال 99 می بایست حداقل 90 مگاولت آمپر به میزان ظرفیت فوق توزیع استان البرز اضافه شود.

مدیرعامل برق استان به مهمترین پروژه های در دست اقدام اشاره کرد و گفت: پیگیری زمین پست 400 کیلوولت زکی آباد، احداث پست شهرک یاس، زمین پست سیار گلشهر، احداث پست مجتمع صنفی و صنعتی کرج، احداث پست 400 کیلوولت باغستان، احداث پست دائم معراج، تملک زمین و احداث پست چهارباغ برنامه های آتی جهت ایجاد زیر ساختهای فوق توزیع و انتقال استان البرز است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: