به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ سرهنگ "احمدیان" به رسانه ها  ،اظهار کرد: ماموران اداره نظارت براماکن عمومی طرح کنترل ونظارت برواحدهای صنفی باشگاه های ورزشی درمرکزاستان وشهرستان های  تابعه را به مرحله اجراء گذاشتند.

اوافزود: نتایج این طرح به شرح ذیل می باشد.

1- بازدیدازواحدهای صنفی: 88 فقره

2- تذکرات صادرشده به واحدهای متخلف: 68 فقره

3- تعهدات اخذ شده به علت عدم رعایت ضوابط:29 فقره

4- اخطارپلمب به واحدهای متخلف:14فقره

5- پلمب واحدهای متخلف: 9 واحد

6-کشفیات: 320 عددقرص متادون روان گردان

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: