به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ برنا با اشاره به گند زدایی و ضد عفونی نمودن  آبشخورهای منطقه حفاظت شده سفید کوه خرم آباد (یافته کوه) جهت جلوگیری از بروزهر گونه بیماری در بین حیات وحش  این منطقه ،اظهار کرد: محیط بانان منطقه حفاظت شده سفید کوه خرم آباد آبشخورهای حیات وحش موجود در این منطقه را جهت جلوگیری از بروزهر گونه بیماری در بین حیات وحش، پس از گندزدایی و ضد عفونی کامل، آبگیری نمودند.

معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به مواردی که جمعیت حیات وحش کشور را تهدید می کند ،افزود: در حفاظت از زیستگاهها و گونه های مختلف جانوری باید هوشمندانه و تخصصی عمل کنیم.

اویکی از مخاطرات اصلی در کاهش جمعیت حیات وحش در مناطق را ناشی از بیماریهای حیات وحش دانست و تصریح کرد: یکی از راههای بیماری حیات وحش انتقال از طریق دامهای اهلی حاشیه مناطق است که خوشبختانه با تعامل اداره کل محیط زیست و دامپزشکی استان لرستان در چند سال اخیر پوشش واکسیناسیون احشام حاشیه و داخل مناطق تحت مدیریت با اولویت انجام گرفته است.

برناگفت: آموزش مستمر نیروهای اجرایی، پایش فیزیکی مستمر مناطق و زیستگاههای حیات وحش، رفع تعارضات با بومیان مناطق و آموزش جوامع محلی از دیگر برنامه های این اداره کل در پیشگیری از بیماریهای حیات وحش بوده است .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: