به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ محمد اکبری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی جهاد کشاورزی سمنان ضمن بیان اینکه افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در دستور کار است، ابراز کرد: سرمایه امروز صندوق در قیاس با روز تاسیس اصلاً قابل قیاس نیست و این نشان از عملکرد خوب و اعتماد به صندوق است.

وی با بیان اینکه سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان در سال ۹۹ افزایش یافت، تاکید کرد: در اسفند ماه ۹۸ نیز شاهد افزایش سرمایه صندوق بوده ایم.

مدیرعامل صندوق توسعه کشاورزی سمنان تاکید کرد: این افزایش ها سبب شد تا سرمایه صندوق از ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ به ۲۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد که از این مبلغ افزایش سرمایه شش میلیارد تومان از طریق تشکل‌های بخش خصوصی تامین شده است.

اکبری بیان کرد: با بازنگری در طرح تأسیس و همچنین ترغیب سهامداران جدید این افزایش سرمایه ایجادشده است.

وی با بیان اینکه شاکله سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ترکیبی از بخش خصوصی و دولت است، افزود: در مجموع میزان سرمایه ۵۱ درصد از تشکل‌ها و ۴۹ درصد نیز سهام دولت می تواند باشد که در حال حاضر ۴۲ درصد متعلق به دولت و۵۸ درصد متعلق به تشکل های فعال بخش کشاورزی است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: