به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان، محمدصدیق ثابتی گفت متقاضیان طرح کمک ودیعه مسکن که در مرحله اول موفق نشده اند ثبت نام کنند، از ساعت 12 امروز یکشنبه مورخ 13/07/99 تا ساعت 24 روز 30/07/99 می توانند در این طرح ثبت نام کنند.

ثابتی ادامه داد: متقاضیان این مرحله برای ثبت نام به سامانه طرح اقدام ملی مسکن به آدرس www.tem.mrud.ir بخش تکمیل ثبت نام تسهیلات کمک ودیعه مسکن مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: