نشست شورای عالی ورزش استان فارس به ریاست استاندار فارس در شیراز برگزار شد.

لینک کوتاه خبر