به گزارش برنا،ارژنگ عزیزی در هشتمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در حضور مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، اظهار کرد: با عنایت به تصویب و معرفی طرح های واجد شرایط برای دریافت تسهیلات بانکی از محل منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایری در مرحله پنجم به عاملیت صندوق کارآفرینی امید لازم است در تامین منابع این تسهیلات از طریق بانک مرکزی تسریع و وبا توجه به محدودیت فصل کاری در استان تا تخصیص منابع نسبت به پذیرش و تکمیل پرونده ها اقدام کنند.

وی افزود: آن تعداد از طرح هایی که با استفاده از تسهیلات منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایری به بهره برداری رسید ولی بواسطه شیوع ویروس کرونا با مشکل مواجه هستند از طریق سیستم بانکی برای مدت زمان معینی تنفس داده شود.

نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در رابطه با موضوعات مطرح شده قول همکاری و مساعدت داد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: