به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ داریوش حسن نژاد با اشاره به آخرین وضعیت آب مخازن سدهای لرستان، اظهار کرد: حجم آب کل مخازن سدهای استان معادل 207 میلیون مترمکعب است که در حال حاضر 90.89 میلیون متر مکعب از حجم آن ها پر می باشد.

او افزود: 44 درصد حجم مخازن سدهای استان پر است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 32.3 درصد کاهش نشان می دهد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: