به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ یک دوره مسابقات اهداف پروازی تحت عنوان لیگ سه گانه شامل At.trap.sporting  درباشگاه مهام تهران برگزار شد که درنهایت علی یاراحمدی تیرانداز لرستان توانست برسکوی نخست این رقابت ها قرار بگیرد.

برپایه این خبر ؛ تیراندازان  وتیم های برتر در این مسابقات به شرح زیر حائز رتبه شدند.

دربخش انفرادی

 علی یاراحمدی ازلرستان نفر اول

 علیرضا عسکری از تهران نفر دوم

 بابک یگانه از تهران   نفر سوم   

تیمهای برتر

تیم هما

تیم طوفان

تیم دوستان

همچنین  مجید بیرانوند دیگر ورزشکار لرستانی به همرا تیم طوفان عنوان دوم تیمی را کسب کرد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: