به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد محسن کوهی گفت: عملیات نصب ستون گذاری و اجرای اسکلت باقیمانده پروژه هتل پدیده به مساحت زیر بنایی حدود  271 هزار متر مربع برگرفته از سه بخش هدف گذاری شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: