به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛پرویزپور در نشست با مدیرکل کمیته امداد لرستان   با بیان اینکه مددجویان که خانواده بزرگ امداد هستند به این نهاد اعتماد کامل دارند و آن را بعنوان سرپرست خود پذیرفته اند، اظهار کرد: متاسفانه علل و عوامل بسیاری باعث رشد فزاینده زنان سرپرست خانوار شده است که اغلب آنها تمکن مالی ندارند‌.

او با تاکید بر اینکه زنان نیازمند سرپرست خانوار و فرزندان آنها در معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار دارند، افزود: مهمترین خدمت به این افراد توانمند سازی انهاست و خوشبختانه کمیته امداد در این زمینه فعالیت گسترده ای دارد.

پرویزپور رصد و پایش در پایداری شغل برای زنان سرپرست خانوار و رسیدن آنها به خودکفایی را مهم برشمرد و گفت: زنان و کودکان اولین گروه آسیب پذیر در بحران های اجتماعی و طبیعی هستند.

او یادآورشد: موضوع مهم دیگر تهیه بانک اطلاعاتی مددجویان در حوزه های مختلف مهارتی، توانمند سازی، شخصیتی و .‌‌‌.. است تا آموزش ها و توانایی های اجتماعی مسیری هدفمند طی کند.

مدیرکل امور زنان و خانواده  استانداری لرستان لزوم توجه و همکاری با افرادی که پس از خودکفایی از چرخه حمایتی امداد خارج و جایگاه اجتماعی یافته اند را مهم خواند و یادآورشد: این افراد از جنس جامعه هدف کمیته امداد هستند و مسائل مربوط به این نهاد برای آنها ملموس است.

او در پایان با اظهار تاسف از جمعیت ۷۶۰۰ کودک دارای سوتغذیه در استان، اعلام کرد و گفت: تنها نیمی از این کودکان تحت حمایت های تغذیه ای کمیته امداد قرار دارند و باید برای ۳۵۰۰ کودک دیگر اقدامی صورت گیرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: