به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان، خبات قمری در خصوص تغییرات قابل توجه دمای تابستان سال ۱۳۹۹ در برخی ایستگاه‌های هواشناسی این استان اظهار داشت: دماهای اکسترمم (حداکثر) روزانه به کمیت‌های مختلفی نظیر ضخامت جو، سرعت و جهت وزش باد طی ساعات قبل، فشار سطح زمین، رطوبت، میزان پوشش ابر در طول شبانه روز، زمان سال و دیگر پارامترهای اقلیمی ایستگاه بستگی دارد.

وی اضافه کرد: استان کردستان با توجه به موقعیت کوهستانی، توزیع بارش متفاوت در یک مساحت کم و تاثیر پذیری از توده هواهای مختلف، دارای تغییرات دمای بسیار زیادی است اما این تغییرات در تابستان ۹۹ بویژه مرداد ماه نسبت به دوره بلند مدت و حتی دیگر استان‌های کشور بسیار چشمگیرتر بود.

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی کردستان یادآور شد: در طول تابستان امسال الگوی سینوپتیکی نفوذ پرفشار شمال دریای سیاه به منطقه قفقاز و آذربایجان بارها تکرار شد که در چند مورد با ناوه‌تر از ۵۰۰ میلی باری همراهی می‌کرد.

قمری افزود: این الگو سبب انتقال رطوبت خزری به استان و جریان‌های شرقی، شمال شرقی در ساعات شب و اولیه صبح می‌شد که الگوی مذکور در سال‌های قبل نیز در منطقه دیده ‌شد ولی تعداد رخداد آن، امسال بیشتر از سال‌های قبل بوده است.

وی در خصوص بررسی آمار دمای کمینه روزانه استان تاکید کرد: در تابستان امسال ۳۲ روز شب حاره‌ای برای ایستگاه سنندج ثبت شد، در حالیکه طبق آمار ۲۰ سال گذشته در تابستان بطور متوسط ۱۸ روز شب حاره‌ای داشته‌ایم مه امسال رکورد بیشترین شب حاره‌ای در طول ۲۰ سال گذشته را ثبت کردیم. «در شب‌های حاره‌ای دما از ۲۰ درجه سلسیوس کمتر نمی‌شود».

وی افزود: نتایج این نمودارها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد امسال ایستگاه سنندج تابستان از جمله مردادماه ناهنجاری را سپری کرد و پیش بینی مدل‌ها برای کمینه دمای ایستگاه سنندج نیز بارها با توجه به وزش باد شبانه و صبحگاهی نادرست بود.

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی کردستان یادآور شد: برای مثال مدل GFS و ECMWF بطور مشترک برای دمای حداقل صبح ۱۴ مرداد تغییری پیش‌بینی نکرده بودند، ولی با توجه به وزش باد شبانه‌ی سه تا پنج متر برثانیه، نسبت به روز قبل ۶ درجه افزایش دما داشتیم و دما به ۲۱ درجه سلسیوس رسید.

قمری گفت: همچنین برای صبح ۱۱ مرداد با قطع شدن وزش باد در ساعات شب و بامداد دمای ۲۲.۶ به ۱۴.۶ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز قبل هشت درجه کاهش پیدا کرد، این کاهش پیش بینی شده بود ولی شدیدتر از پیش بینی رخ داد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: