موضوعات مورد حمایت:

ازدواج و خانواده

• توانمندسازی جوانان در امر ازدواج

• تسهیل و ترویج ازدواج جوانان

• تقویت و تحکیم نهاد خانواده زوج های جوان

• اصلاح نگرش و ترویج فرهنگ ازدواج و خانواده پایدار

اشتغال

• بسترسازی جهت اشتغالزایی برای جوانان

• توانمندسازی جوانان با تأکید بر مهارت آموزی

• اطلاع رسانی و شفاف سازی بازار کار

• فرهنگ سازی و اصلاح نگرش در زمینه اخلاق کار

• نهادینه نمودن کارآفرینی در جوانان

• دسترسی جوانان به فرصت های شغلی برابر

زمان مهلت ارسال طرح ها از تاریخ 99/7/19 لغایت 99/8/30

شرایط پیشنهاد دهندگان طرح:

الف) افراد حقیقی:

• دارا بودن 2 سال سابقه هیئت علمی برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها

• دارا بودن6 سال سابقه کاری مرتبط برای افراد غیر از هیات علمی دانشگاه ها ( سابقه رسمی باید به تأیید دستگاه های مرتبط و یا

موسسات رسمی دارای شماره ثبت و شناسه ملی رسیده باشد )

• دارا بودن تیم اجرایی و امکانات سخت افزاری متناسب برای اجرای طرح

• دارا بودن تحصیلات مرتبط با موضوع طرح

ب) افراد حقوقی

• غیردولتی بودن مؤسسه

• دارا بودن شماره ثبت و شناسه ملی

• دارا بودن 5 سال سابقه کاری مرتبط و حداقل 2 طرح اجرا شده در زمینه مرتبط با موضوع طرح

• تناسب زمینه فعالیتی قید شده در اساسنامه مؤسسه با موضوع طرح

انواع طرح:

طرح ها از نظر گستره اجرایی به دو گروه استانی و منطقه ای تفکیک می شوند که در زمان ارائه باید توسط پیشنهاد دهنده طرح ذکر گردد.

• طرح استانی طرحی است که گستره جغرافیایی اجرای طرح، حداکثر یک استان است.

• طرح منطقه ای طرحی است که گستره جغرافیایی اجرای طرح بیش از یک استان با ویژگی طبیعی یا انسانی متمایز نسبت به مناطق همسایه باشد.

شرایط طرح:

• تحقیقاتی و پژوهش محور نباشد.

• اشتغال مستقیم ( راه اندازی شغل ) نباشد به استثناء مناطق محروم و کمتر توسعه یافته طبق فهرست تصویب نامه هیات وزیران به شماره:۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵هـ مورخ 10/4/88 .

• طرح در قالب طرح نامه این فراخوان (قابل دریافت از پورتال وزارت ورزش و جوانان ) ارائه شود.

• جامعه هدف طرح ( شرکت کنندگان یا بهره مندان طرح ) جوان ( 35-18 سال ) باشند.

شیوه ارسال طرح:

• دریافت طرح نامه از پورتال وزارت ورزش و جوانان به نشانی msy.gov.ir

• تکمیل طرح نامه توسط پیشنهاد دهنده طرح

• ارائه طرح به معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان محل اقامت( افراد حقیقی )/ محل ثبت ( افراد حقوقی)

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: