به گزارش روابط عمومی ورزش وجوانان شهرستان پلدختر ؛ در متن پیام‌تبریک دکتر امیدکائیدی آمده است :

 

 بسم الله الرحمن الرحیم‌

(( 26 مهرماه آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش را به عموم هموطنان وجامعه بزرگ ورزشی کشورواستان لرستان به ویژه مردم نجیب وبزرگوار شهرهای پلدختر ومعمولان ورزشکاران و قهرمانان  شهرهای پلدختر ومعمولان تبریک عرض نموده،  امیدوارم به تاسی از همه قهرمانان واقعی تاریخ ایران اسلامی یعنی شهدای گرانقدر وجانبازان فداکار وهمه خانواده های معظم ایثارگران بتوانیم درجهت پیش برداهداف مقدس نظام اسلامی درمیادین داخلی وبین المللی صادقانه به تلاشهای خودادامه دهیم،گرچه سیل ویرانگر فروردین ۹۸ پلدختر مجموعه ورزشی شهررا تاماهها به باتلاقی ازگل ولای تبدیل کرده وچهره غمبارسیل تا ماهها بر ورزش شهرستان سایه افکنده بود اما به همت همه جهادگران وبسیجیان وآحادمردم وباحمایتهای دولت ، وزارت ورزش وجوانان ، مسئولین استانی وشهرستانی بالاخص پیگیریهای دلسوزانه نماینده تلاشگرمجلس جناب آقای سیدحمیدرضا کاظمی بخش های زیادی از اماکن ورزشی وامکانات تخریب شده بازسازی ومرمت گردیده وامیدواریم باحمایت های همه جانبه مردم ومسئولین وجامعه ورزشی شهرستان وتلاش صادقانه همکارانم دراداره ورزش وهیئت های ورزشی بتوانیم مشکلات عدیده موجودرا ازسر راه برداریم،وشاهد شکوفایی هرچه بهترورزش منطقه باشیم))

"دکتر امید کائیدی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان پلدختر"

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: