به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، سید محمدرضا هاشمی در هفتمین جلسه کمیته تخصصی اشتغال اظهار داشت؛ از مجموع ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات درخواستی در سطح استان، مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به شهرستان مشهد که تا کنون بیش از 52درصد آن به متقاضیان پرداخت شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: