به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، دبیر علمی همایش یاد شده در نشست آغاز به کار آن گفت: ایران با ۱۵ کشور همسایه است و ۱۰۶ شهرستان مرزی دارد و پس از روسیه و چین بیشترین همسایه را در مقایسه با دیگر کشورهای جهان دارد.

هادی اعظمی افزود: به واسطه نگاه مرکز - پیرامون و برخی از عوامل دیگر متاسفانه مناطق مرزی ایران کمتر توسعه یافته است.

وی ادامه داد: عدم توسعه در این ‌مناطق به مهاجرت از مناطق مرزی به داخل کشور انجامیده است و خالی شدن جمعیت از مناطق مرزی موجب شده چالشهایی برای کشور ایجاد شود.

دبیر علمی همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی گفت: همه این موضوعات اکنون به اهمیت پرداختن به توسعه پایدار مناطق مرزی افزوده است و در پایان این همایش نیز نتایج حاصله به مسوولان کشور ارسال خواهد شد تا برای چاره اندیشی در خصوص آمایش مرزی مورد استفاده قرار گیرد.

اعظمی افزود: ۱۲۰ مقاله به دبیرخانه همایش رسیده است که ۳۰ مقاله به شکل سخنرانی است و در قالب فضای مجازی طی امروز و فردا پنجشنبه ارائه خواهد شد.

رییس دانشگاه فردوسی مشهد هم در سخنانی بر اهمیت برگزاری این گونه همایشها برای سروسامان دادن به مناطق مرزی تاکید کرد و گفت: انسان آرمان گرا باید آرزوی جهان بدون مرز داشته باشد اما اکنون با واقعیتی غیر از  آن رو به رو هستیم.

محمد کافی به تفاوت در شکل مرزهای آسیا و اروپا و مناطق مختلف اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط متفاوت مرزها باید انتظار  توسعه متفاوتی در داخل مرزها داشت در برخی نقاط وجود مرزها ملموس نیست و توسعه یافتگی نیز کاملا متفاوت است.

وی مساله مرز در ایران را بسیار مهم عنوان کرد و ادامه داد: مرزها را می توان به زور ایجاد کرد اما آنچه می تواند امنیت مرز را تامین کند رضایت و شادمانی مرزنشینان است.

رییس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: امید است بتوان از ظرفیتهای متمرکز در مرزها و حواشی ایران استفاده کرد چرا که مرکز ایران، کویری است که محل آبادانی نیست و بالعکس ثروتها در مناطق مرزی کشور است و همه اینها نشان دهنده اهمیت توسعه مرزها در ایران است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: