به گزارضش خبرگزاری برناازلرستان ؛سرهنگ "مرتضی چغلوند در این خصوص اظهارکرد:  جهت جلوگیری از ضرور و زیان اموال عمومی و انباشت موتورسیکلت های رسوبی و غیر رسوبی در توقفگاه ،دستورالعملی در این خصوص تهیه و جهت اجرا به پلیس راهور استان ها ابلاغ شده است.

او افزود: براساس این دستورالعمل مالکان موتورسیکلت های توقیفی می توانند با همراه داشتن کارت ملی خود و اسناد موتورسیکلت به پلیس +10 و یا برنامه کاربردی "پلیس من" و در صورت لزوم یگان توقیف کننده مراجعه و درخواست ترخیص موتورسیکلت خود را ثبت و تسلیم مرجع خواهان کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: