به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛  معاون بهداشت و دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان امروزچهارشنبه  در خصوص آخرین آمار کرونا در استان  تعداد کل نمونه های ارسالی به آزمایشگاه های استان را 122هزارو729نمونه دانست و اظهار کرد: تعداد کل جواب داده شده به آزمایشگاه های استان  118هزار و316مورد است .

او با بیان اینکه جمع تجمعی مثبت 42و938 وتعداد کل منفی75هزار و374نمونه است جمع تجمعی فوتی مثبت  را نیز 857نفر اعلام کرد.

 به گفته کوشکی این آمار تا پایان روز دوازدهم آبان ماه است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: